_SDV0869-1

1

貓寫真....

3 

4

食蟻獸....

6

同學云:你寫真中毒喔?

8

9 

10

暴點在那裡  自然難不倒你 12 13 14

15

這隻超會睡的

17 啃~~~ 

19

20 

21

22 23

24

25 這次目標就是貓屁屁

27 28

大哥云:我來了

30 肥屁屁

32

33 34 35 火車上的台北夕陽 

37

這張是盲拍=3= 

39 40  

    Young-sheep 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()